Zdarzenie 38/2016
Dodane przez Stworek dnia Wrzesień 29 2016 20:46:08

Data: 12.08.2016 r
Godzina: 16:45

Dzisiejszego popołudnia do naszej jednostki wpłynęła dyspozycja wyjazdu do gniazda owadów błonkoskrzydłych w miejscowości Domanice. Na miejscu okazało się, że gniazdo to znajduje się na wysokości ok. 7 metrów w suchej brzozie, stojącej przy drodze na terenie opuszczonej posesji, a dostęp do roju jest praktycznie niemożliwy. Po dłuższej obserwacji miejsca oraz konsultacji z MSK stwierdzono, że obecność owadów nie jest dla nikogo zagrożeniem. Odstąpiono więc od podejmowania jakichkolwiek działań związanych z usuwaniem gniazda, zaś jego miejsce przebywania zabezpieczono.